"Эркиндик" жаштар коому

Кассандра тамгасы
Кассандра тамгасы
  • 15 Окт 2015
  • 389
  • 0

132 беттин 1 - бети

Кассандра* Аполлондун махабатын четке кагат, ошондо Аполлон Кассандраны каарына алып, анын көзү ачыктык менен айткандарын эч ким ишенгис кылып салат.. . 
(Байыркы грек мифологиясынан) 

Жарыкчылыкка али келбеген, Асман алдында жасалып жаткан арам иштерди көрбөгөн жан гана тигил экөөнөн бактылуу. 
(Екклесиаст)*

 


Бул сапар да баягыдай иш айтылган Сөздөн, Сөздүн өзүнөн башталды*. Ооба, баягы качандыр бир болуп кеткен дүйнөгө маалым түбөлүктүү сюжеттегидей болду. 
Анан кийинки окуялардын баардыгы ошол айтылган Сөздөн келип чыкпадыбы.. . 
Антсе да бул күтүүсүз жагдайга биринчи кабылган адамдардын көпчүлүгү кийин жүрүп дал ошол окуяны өмүрүндөгү эң укмуштуу окуя катары мемуарларында жазышарын эч качан ойлошкон эмес. Анан калса бир кызык - ошол окуяга күбө болгондордун баары сүйлөшүп алышкансып, эскерүүлөрүн: "Ошол күнкү болуп көрбөгөндөй окуялар детектив романдагыдай өнүктү" деп баштоого мажбур эле. 
Чынында эле ошондой болду. "Трибюн" газетасынын кызматкерлери капысынан жетекчилик жайгаш-кан кабатка шашылыш чогулушкан редколлегиянын чукул чакырылган кеңешмесинин маалында тыяк-быякка чалууга, телефондун шыңгырагына, факска жооп берүүгө, ал эле эмес кимдир-бирөөнүн редакциянын эшигин аттап киришине тыюу салынсын деген баш редактордун буйругун алышты. 
Ошентип баары ушул чукул чакырылган кеңешмеден башталды да калды. Буга окшогон билдирүүнү газета бетине жарыялоо үч уктаса түшкө кирчү ишпи! Бирок баары бир бүтүмгө келүү керек эле, аракеттенүү керек эле. Же бар, же жок - маселе мына ушундай кырынан турду. Ошентип, "баардык континенттерде ойду ойготуучу" деген атак алган "Трибюн" азгырылбай койо албады (албетте, азезилдин азгырыгы деп кийин оппоненттери айткандай), дүйнөнү дүңгүрөткөн кабар деген оңойбу. Редакция бул материалга эсклюзивдүү укук алды да, адамзат тарыхында мурда болуп көрбөгөн документти шыр жарыялап жиберүүгө тобокел кылды. 
Мына ошондо, окуялар башталаар алдында, редакциянын баяндоочуларынын ичинен кимдир бирөө көбүнүн эсинде калган сөздү айтып салды: "Мына, жигит-тер, болору болду, - деди ал колундагы сыры кургай элек баракты көрсөтүп, - тарыхта ойго келбес окуяны мына "Трибюн" жарыялап олтурат! Бүттү, эми бизге эч ким жетпейт, калганын көрө жатабыз - турмуш көргөзөт. Мунун аягы эмне болмокчу демекчисиңер го? Көрө жатабыз да! Ал башын чайкап койду да, сырдуу кошумчалады: - Анткени коллегалар, кечирип коюңуздар, эскертип койоюн, мындан ары ар ким өзү жөнүндө ойлонушу тийиш, бир сааттан кийин эмне болоору белгисиз" . 
Чынын айтканда, кооптонбой коюуга болбойт эле. Аны баары түшүнүп турушту. Редакцияда ошол күнү баарынын - баш редактордон тартып, келечекте репортаждарды жазууга калем төшөлтүү үчүн бул жерге журналистика факультетинен келишкен стажерлорго чейин - паанайлары саат сайын өзгөрүп турду: бирде баары абдырап, олтурган орундарында селейишип, бири-бирине сөз катуудан качышса, бирде, тескерисинче, коридорлор менен кабинеттерде ары-бери чебеленишип, дүүлүккөндөн көздөрү ойноктоп, уу-дуу кепке түшүп кетип жатышты. Бирок азыр башка жөнүндө ойлонуунун да оролу келип турган - мүмкүн каарданган караламан калктан коргонуу үчүн эшик, терезелерди бекитүү керек болуп жүрбөсүн. Бул да болушу мүмкүн, анткени көчөдөгү жаалданган калың эл редакцияга кирип келип, (аларды эч бир полиция токтото алмак эмес), айнектерди талкалап, телефондорду жерге уруп, эмеректер менен оргтехниканын тымтыракайын чыгарып, чатак чыккан жерге чаап жеткен телевизионщиктердин объективдеринин алдында, каш-кабактын ортосунда бүт дүйнөнү буй түшүргөн, адамды Теңирдин өзү менен теңештирген газетчилерди алка жакадан алып, айласын кетиргидей себеп алаканга салгандай айкын эле.. . Бирок азырынча эч нерседен кабары жок

Пикир калтырыңыз:

7 + 5 =

Көп каралды